هر شب

که می روم به سوی خواب

                        امیدی ست که میگوید مرا

                                                             که صبح می آیی

چه خاکستری ست

                            پرسه های شب

                                                             و چه ماندنی ست

                           

                              لحظه های فکر تو


-----------------------------------------------------------


آه اگر می شد 

                    در کنار

                              لحظه هایت

                                                 خانه ای سازم

 و تنها

                چهار چوب ذهن تو

                                                   من باشم


                 روز من در خود نشان از ماتم دیروز نخواهد داشت

۱۳٩٠/۳/٢۸ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ توسط Hasmic نظرات ()
تگ ها:

هرچه کردم نشدم از تو جدا،بدتر شد
گفته بودم بزنم قید تو را،بدتر شد


مثلا خواستم این بار موقر باشم
و به جای "تو" بگویم که "شما"،بدتر ش
د


آسمان وقت قرار من و تو ابری بود
تازه،با رفتن تو وضع هوا بدتر شد


چاره دارو و دوا نیست که حال بد من
بی تو با خوردن داروو دوا بدتر شد


گفته بودی نزنم حرف دلم را به کسی
زده ام حرف دلم را به خدا، بدتر شد


روی فرش دل من جوهری از عشق تو ریخت
آمدم پاک کنم عشق تو را،بدتر شد

۱۳٩٠/۳/۱۸ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ توسط Hasmic نظرات ()
تگ ها: